Het boek "Over Sledehonden" moet nog verschijnen. Hoe poolonderzoekers omgingen met de honden, waaronder op een aantal expedities, samojeden.

253 bladzijden,  13 hoofdstukken. Twee hoofdstukken om in te zien:

Van de beschrijving der landen Siberia,Samoieda en Tingoesa Hessel Gerritsz

Kort verslag van de wegen en rivieren uit Moscovia                     Hessel Gerritsz

Wrangel over honden                                                                        Ferdinand von Wrangel

Nansen over honden (In Nacht en IJs)                                          Fridtjof Nansen

Jackson over honden                                                                         Frederick G. Jackson

Wellman over honden                                                                       Walter Wellman

Lodewijk over honden                        Lodewijk van Savoye (Hertog der Abruzzen)

Borchgrevink over honden                                                             Carsten Borchgrevink

Scott over sledehonden (Voyage of the Discovery)                       Robert Falcon Scott

Shackleton over honden (Mijn Zuidpooltocht)                                sir Ernest Shackleton

Fuchs over honden                                                                             dr Vivian Fuchs

Terug naar de Zuidpool (Belgische Poolexpeditie)                         Gaston de Gerlache

Met gespannen lijnen (De tocht met de hondensleden)             Jaques Giot